گام های پیاده سازی ITIL

گام های پیاده سازی ITIL

 گام های پیاده سازی ITIL 

قبل از خواند ۷ گام برای پیاده سازی موفق ITIL در سازمانتان اگر آشنایی کمی در خصوص ITIL  دارید پیشنهاد می کنم این مقاله را که در خصوص مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است را بخوانید تا بیشتر با این راه حل آشنا بشید.

گام های پیاده سازی ITIL
ارتباط تنگاتنگ فرایند‌ها، افراد و تکنولوژی

ITIL مسئله‌ای در حوزه فناوری اطلاعات است

نکته مهم این است که بدانید ITIL  باید در دپارتمان فناوری اطلاعات مطرح شود، اما باید همسوی نیاز های کسب و کار سازمان گام بر دارد تا بهترین خدمات را به مشتریان بدهد،ولی کسب و کار محرک جذب ITIL نیست، تنها دپارتمان فناوری اطلاعات می تواند این کا را انجام دهد. مدیران ارشد فناوری اطلاعات سازمان شما می بایست این مسئولیت را بپذیرند تا مزایا ITIL  را با مزایا سازمان همسو کنند. بی شک این گام یکی از اصلی ترین گام‌های پیاده سازی موفقITIL  است.

ITIL یک پروسه است

ITIL یک پروسه است، نه یک پروژه کوتاه مدت، برای موفقیت ITIL  شما  می بایست رول ها و مسئولیت ها را به صورت واضح مشخص کنید، و مراحل چرخه و گردش کار را به صورت دقیق بنویسید تا کارمندان بتوانند با مراجعه به آن با کمترین اشتباه آن را دنبال کنند. برای پیاده سازی ITIL شما می بایست از المان‌های فعلی گردش کار در سازمانتان الهام بگیرید و آن را به رفتار‌ها و روش های جدید تغییر دهید، انتظار معجزه نداشته باشید.

ITIL  به تنهایی کار نمی کند

برای پیاده سازی ITIL  در سازمانتان شما می بایست بهروش‌های دیگری را نیز در سازمانتان پیاده سازی کنید، یک ITIL  کارامد نیازمند Continuous Service Improvement Program (CSIP) و همچنین یک سیستم مدیریت کیفت نیز هست

گام های پیاده سازی ITIL

ITIL  در خصوص انسان‌هاست

افراد در فرایند پیاده سازی موفق ITIL  نقش کلیدی دارند، معمولا در سازمان‌ها وقت و انرژی و پول بیشتری برای خرید تکنولوژی می دهند تا بهبود فرایند ‌ها و آموزش افراد، یکی از مهمترین نکات استخدام افرادی متناسب با ارزش‌های ITIL است، و نه بر اساس تجربه کاری بالا. افرادی با ذهنیتی نزدیک به ITIL

ساده نگهش دارید

لارم نیست همه چیز را به هم بریزید، نه می توانید ITIL را یک شبه پیاده سازی کنید و نه در آینده می توانید همچین کاری کنید. گام ‌های پیاده سازی ITIL بعضا ممکن است تا ۳ سال نیز طول بکشد، ما در خصوص انجام واقعی کار صحبت می کنیم. پیاده سازی ITIL به صورت گام به گام صورت می پذیرد، و نه یک شبه و به صورت انقلابی

بزرگنرین مشکل شما تغییر است

پیاده سازی ITIL معمولا توسط مدیران انجام می گیرد و اجرای آن را کارکنان بر عهده می گیرند، معمولا افراد کار‌ها را بر اساس سلیقه خودشان انجام می دهند و نه توسط روشی که به آنها گفته می شود، انسان از تغییر چندان خوششان نمی آید و من به شما قول می دهم که افراد حوزه فناوری اطلاعات یکی از سرسخت ترین افراد در خصوص تغییرات هستند. برای اینکه از این چالش نیز سربلند بیرون بیاید نیاز به کمی مهارت های درون فردی دارید، تا بتوایند بهتر در این خصوص بهتر کامندان را با خود همراه کنید.

بدون تیم هیچ چیز امکان پذیر نیست

پیاده سازی ITIL موفقیت آمیز نیازمند یک تیم قوی است، تمام بخش‌های دپارتمان IT سازمان شما می بایست متحد و یکپارچه عمل کنند، با مدیریت جزیره ای شما نمی توانید ITIL را در سازمانتان پیاده سازی کنید.

اگر دوست دارید بیشتر در خصوص مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بدونید به شما توصیه می کنم مقاله تفاوت ITIL با ISO 20000 را از دست ندهید