تفاوت ITIL با ISO 2000

تفاوت ITIL با ISO 20000

تفاوت ITIL با ISO 20000

 مهندس سروژ هاکوپیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت پویه‌گام، درباره تفاوت‌های ITIL و ISO20000 چنین گفت:

اگر بخواهیم به تفاوت‌های بنیادی میان ITIL و ISO20000 اشاره کنیم، اولین نکته BEST PRACTICE  بودن ITIL  و ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در مقابل استاندارد و CODE PRACTICE  بودن ISO20000 است.”

تفاوت ITIL با ISO 20000 چیست؟

سروژ هاکوپیان در خصوص تفاوت ITIL با ISO 20000 می‌گوید:   ITIL  مجموعه‌ای از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای فرایند‌ها و عملیات‌هاست که بیشتر حالت توصیفی دارد تا تجویزی. درITIL  مجموعه‌ای از راهکارها به شما پیشنهاد می‌شود که مجبور به اجرای آنها نیستید. همین باعث شده ‌است که گاهیITIL  را به‌ عنوان استانداردی خود ‌مختار در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات معرفی می‌کنند که استفاده از عبارت استاندارد به‌دلیل ماهیتITIL  جایز نیست. از طرفی ISO20000 یک استاندارد  auditable  است که ۲۵۶ الزام اساسی برای شرکت‌های مایل به اخذ این گواهی‌نامه در نسخه ۲۰۱۱ آن تعریف شده ‌است.

مهندس هاکوپیان تشریح کرد: این استاندارد از دو بخش تشکیل شده ‌است که عبارتند از ISO/IEC 20000-1 :یعنی الزامات و کارهایی باید صورت بگیرد و ISO/IEC 20000-2 که شامل code of practice راهنمایی برای نحوه اجرای این اقدامات به‌صورت جزئی‌تر می‌شود.

تفاوت ITIL با ISO 20000 چیست؟

تفاوت ITIL با ISO 2000

وی تفاوت دیگر را در صدور گواهی‌نامه برای افراد در سیستم ITIL و صدور گواهی‌نامه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در سیستم        ISO20000 دانست و افزود: در سیستم ITIL افراد آموزش می‌بینند تا این دانش را به شرکت خود انتقال بدهند و به نسبت نیازهایشان اقدامات لازم را اجرا کنند، اما در ISO 20000 این سیستم کمک می‌کند تا مفهوم خدمات IT و بهبود آنها در شرکت‌ها عملی شود.

وی تصریح کرد: هر دو سیستم از مفهوم واحدی پدیدار شده‌اند و هر دو به‌روز رسانی وسیعی در سال ۲۰۱۱ داشته‌اند. سوال اصلی اینجاست که با توجه به بلوغ سازمانی یک شرکت کدام سیستم بیشترین کارایی را برای آن خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و مقالات به قسمت اخبار و مقالات وب سایت مراجعه کنید و برای مشاهد آخرین اینفوگرافیک‌های حوزه امنیت فناوری اطلاعات به قسمت اینفوگرافیک‌ها مراجعه کنید.