Big Picture™ V1.0

چهارچوب تصویر بزرگ

Big Picture™ V1.0

چهارچوب تصویر بزرگ

صفحه نخست/Big Picture™ V1.0

line

تصویر بزرگ امینت | Security Big Picture™ V1.0 | Big Picture™ V1.0 | پویه‌گام

میزان موفقیت پروژه‌هایتان را پیش‌بینی کنید!

تصویر بزرگ امینت | Security Big Picture™ V1.0 | Big Picture™ V1.0 | چارچوب مخصوص بازار امنیت.

شرکت پویه‌گام در زمستان سال ۹۵ به عضویت شرکت‌های دانش‌بنیان درآمد، یکی از عنصرهای کلیدی که موجب این افتخار شد، چارچوب ارزیابی Big Picture™توسط معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود.

Big Picture™ V1.0   نام تجاری محصول انحصاری شرکت دانش‌بنیان پویه‌گام است

Big Picture™ V1.0   یا چارچوب تصویر بزرگ در سطوح مختلفی می‌تواند به سازمان شما کمک کند. اما چگونه؟

در علم مهندسی «تصویر بزرگ» را به نقشه‌ای جامع از تمام فرآیند‌ها و زیرفرآیندهای یک سیستم سخن می‌گویند. شرکت پویه‌گام با استفاده از دانش مهندسی و ید طولانی در طراحی تصاویر بزرگ از انواع سیستم و اکوسیستم‌ها دست به ساخت محصول Big Picture™ V1.0  زد که به وسیله آن در جایگاه یک مشاور عالی به هر سازمانی با انواع سیستم‌ها یاری برساند. تصویر بزرگ، فرآیند‌های سازمان شما را زیر ذره‌بین می‌برد و با یک پرسپکتیو بی‌نقص،­ نمای سازمان شما را طراحی می‌کند.

نتیجه به دست آمده از تصویر بزرگ در رده مدیریتی مورد بحث و مشورت قرار می‌گیرد تا سازمان شما را هم از بحران‌های شدید مانند ورشکستگی، نجات دهد و هم باعث ارتقای سطح عملکردی آن شود.

وقتی شما نتوانید آینده را پیش‌بینی کنید، چگونه می‌توانید خود را آماده کنید؟

Security Big Picture™ V1.0   این مدل با به‌کارگیری مدل بلوغ و اثر آن در توسعه، مدلDeloitte  در توسعه امنیت اطلاعات چارچوب‌های NIST و IBM برای ارزیابی و انتخاب و همچنین چارچوب‌های BASIM برای ارزیابی و انتخاب ابزار، دید کاملی از مسیر توسعه امنیتی سازمان برای مدیران ترسیم می‌کند.

برای اطلاع از زمان و دوره‌های آموزشی Big Picture™ V1.0 به قسمت خدمات آموزشی وب سایت مراجعه کنید.

 تصویر بزرگ امینت | Security Big Picture™ V1.0 | Big Picture™ V1.0 | پویه‌گام
تصویر بزرگ امنیت Big Picture™ V1.0
stripe circle