طراحی شبکه‌های بی سیم (پارت اول)

طراحی شبکه‌های بی سیم (پارت اول)

برای طراحی شبکه‌های بی‌سیم در یک سازمان نیازمند گام‌هایی در ابتدای کار هستیم. فرآیند طراحی با Site survey شروع می‌شود. این اصطلاح در زبان فارسی با عبارت «متره برآورد» معنی می‌شود. در تعریف لغوی به بررسی و ارزیابی و محاسبه اصطلاحات «متر و برآورد » می‌گویند. در تعریف مهندسی اینگونه بیان می‌شود،  زمانی که بخواهیم روی یک پلان ابعاد و ویژگی‌های آن را اندازه‌گیری کنیم و سپس از روی آن اطلاعات جمع‌آوری شده محاسبات و طراحی را انجام دهیم یک متره برآورد انجام داده‌ایم. فرآیند اندازه‌گیری و محاسبه در پلان روی دو سطح capacity و coverage انجام می‌گیرد.

در پلان‌های بزرگ از دید capacity و converage لازم است که با ایجاد sub plan در ابعاد و اندازه کوچکتر محاسبه صورت گیرد. در این راستا لازم است که ابعاد و اندازه‌ها برای این sub plan ها اندازه‌گیری شود . در تقشه‌هایی که در بازار مرسوم است معمولا اندازۀ مشخص است. ولی مساحت قسمت‌های مختلف مشخص نشده است. با محاسبه مساحت و با توجه به density کاربران و سرویس‌هایی که در هر قسمت از پلان مدنظر است عمل تفیکیک‌پذیری را در sub plan ها انجام می‌دهیم .

از دیگر پارامترهایی که در طراحی شبکه‌های بی‌سیم تاثیرگذار است نقش Material ها و تاثیر آنها بر امواج است Material ها به سه دسته مواد معدنی، مواد آلی و پلیمرها تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی براساس plan های Indoor و outdoor می‌باشد. از تاثیرات این مواد می‌توان به مواردی همچون جذب و انعکاس اشاره کرد. برای بهره‌مندی از این اطلاعات و نحوۀ طراحی شبکه‌های بی‌سیم سازمانی می‌توانید ویدیو را مشاهده نمایید.