veeam backup replication standard for hyper v min

آموزش نصب و راه اندازی Veeam backup (پارت ۳)

آموزش نصب و راه اندازی Veeam backup (پارت ۱)

آموزش نصب و راه اندازی Veeam backup (پارت ۲)

تعریف Scale-out repository

تنظیم بعدی مربوط به Scale-out repository می‌شود که در گوشۀ سمت چپ شکل مشاهده می‌کنید و با کلیک به این بخش وارد می‌شوید. این تنظیم صرفا جهت آشنایی، معرفی می‌شود و در اجرای این نصب، تنظیمات این بخش صورت نخواهد پذیرفت. با کلیک راست در صفحه همانند شکل زیر می‌توان یک Scale-out Repository تعریف کرد.

47 min
تعریف scale-out repository

در صفحۀ ورودی همانند شکل نیاز است که نام و Description برای این Scale-out repository در نظر گرفته شود.

48 min
مشخص کردن نام برای scale-out repository

در صفحۀ Extents طبق شکل نیاز است که تعدادی از Repository های تعریف شده از قبل در اینجا Add شوند. در واقع با این کار ما در این بخش یک Repository می‌سازیم و تعدادی از Repository های تعریف شده از قبل را به عنوان Sub Repository  به آن معرفی می‌کنیم .

49 min
مشخص نمودن Sub repository

در پایین همین صفحه Extents گزینۀ Advance وجود دارد که تنظیمات دیگری در اختیار ما قرار می‌دهد. گزینۀ اول Use per-VM backup files  است که در مورد ایجاد فایل Backup به ازای هر VM امکانی را در اختیار ما قرار می‌دهد. چون در اینجا ما از چند عدد Repository استفاده می‌کنیم و ممکن است یک job محتویات  Backupها را در Repositoryهای مختلف قرار دهد. اهمیت این گزینه بسیار بالاست که در یک Repository و در یک فایل مجزا Backup هر VM ذخیره شود؛ و از پخش آن در جاهای مختلف جلوگیری شود و این گزینه بصورت Defulat فعال می‌باشد. گزینۀ دوم Performance full backup when required extent is offline  است.

50 min
تنظیمات پیشرفته Sub repository

در مرحلۀ Policy طبق شکل دو گزینه وجود دارد؛ گزینۀ اول Data locality می‌باشد که بصورت default هم روی همین گزینه تنظیم شده است، به این موضوع اشاره می‌کند که تمام فایل های Backup که به هم وابسته هستند؛ یعنی برای یک سرور در روزهای مختلف می‌باشد. هنگامی که در Repository اول ذخیره شد در روزهای بعد هم در همان Repository ذخیره گردد. این حالت باعث می‌شود که ما Scability بیشتری داشته باشیم. در گزینۀ دوم که Performance نام دارد، وقتی از یک ماشین Backup گرفته می‌شود ممکن است Full backup در Repository اول ریخته شود و Incremental اول در Repository  دوم و incremental دوم در repository سوم و … . با این کار فایل‌های Backup در  Repositoryهای مختلف قرار می‌گیرد و باعث توزیع یکنواخت دیتا می‌شود. با فعال‌سازی Performance گزینۀ  Advanceدر پایین آن فعال می‌شود و می‌توان با مراجعه به آن مشخص نمود که در هر Repository چه نوع دیتاهایی ریخته شود. مثلا با توجه به اینکه Full backup ها نیاز به read & write دارند و فضای بیشتر مورد نیاز است به Repository انتقال داده شود که سرعت هارد آن کمتر؛ و فضای بیشتری در اختیار قرار می‌دهد؛ و Incremental ها با توجه به Random بودن عملRead Write &، نیاز به مقایسه و سرعت بیشتری دارند؛ در Repository هایی قرار گیرند که سرعت هاردهای آن بالاتر است و فضای کمتری در اختیار قرار می‌دهند.

51 min
مشخص نمودن policy برای sub repository ها

در ادامه با کلیک Apply وارد صفحه آخر می‌شویم که خلاصه‌ای از تنظیمات نشان داده شده و با کلیک Finish قسمت  Scale-out repository  مورد نظر ساخته خواهد شد. در اینجا با توجه به تعداد  Repositorها ما چنین تنظیمی را انجام نخواهیم داد.

  معرفی سرورها به Veeam

در این قسمت سرورهایی که به نرم‌افزار Veeam Backup & replication مربوط می‌شود و عمل پشتیبان‌گیری و ذخیرۀ فایل پشتیبان روی آنها اتفاق می‌افتد، را می‌توان در اینجا معرفی نمود. توجه نمایید که در قسمت Repository دو نوع تعریف Repository بصورتMicrosoft windows server  و Linux server وجود دارد؛ و این امکان وجود داشت که این نوع سرورها را در این قسمت که Manage Server است، معرفی کنیم و در قسمت Repository مشخص نماییم که از سرورهای تعریف شدۀ این قسمت برای عمل Repository استفاده خواهیم کرد. برای تعریف سرورها طبق شکل زیر عمل کنید و Add server  را کلیک کنید.

52 min
محل اضافه کردن سرورها

در صفحۀ باز شده انواع مختلفی از سرورها را مشاهده می‌کنید که در اینجا vmware vsphere را انتخاب کنید.

53 min
انواع مختلف سرورهای قابل تعریف در Veeam

در این مرحله نیاز است که IP و یا DNS مربوط به ESXi را وارد نمایید و در قسمت Description می‌توانید توضیحی در خصوص این سرور بدهید که مطابق شکل زیر این قسمت‌ها را وارد نموده ایم. سپس روی Next کلیک کنید.

54 min
وارد نمودن نام سرور و توضیحات

در مرحله بعد نیاز است که Username  و Password جهت ورود به این سیستم را به Veeam معرفی کنیم که با کلیک روی Add این موارد خواسته شده را وارد می‌کنیم. شماره پورت اتصال به این ESXi هم در پایین صفحه به نمایش درآمده است که می‌توان آن را هم تغییر داد. پورت Defualt را قبول کرده و سپس Next را کلیک کنید.

55 min
تعریف Credential برای سرور

ممکن است در این مرحله با Error مربوط به Certificate مواجه شوید که مطابق شکل زیر با کلیک روی continue به مرحلۀ بعد وارد شوید.

56 min
خطای Certificate هنگام اضافه کردن سرور

در این مرحله خلاصه‌ای از مواردی که تنظیم کردیم به نمایش درآمده است. با کلیک روی Apply سرور مورد نظر اضافه خواهد شد. در این مرحله علاوه بر سرور ۱۰٫۰٫۰٫۱۲ که به سیستم معرفی کردیم با همین مراحل که گفته شد سرور ۱۰٫۰٫۰٫۱۴ را نیز به سیستم معرفی می‌کنیم . شکل زیر تصویری از دو سرور معرفی شده به نرم‌افزار Veeam را نشان می‌دهد.

57 min
مشخصات سرورهای اضافه شده