چرا پشتیبان گیری؟

چرا پشتیبان گیری Veeam Backup

مهمترین عامل جهت جلوگیری از دست رفتن اطلاعات و داده‌ها، پشتیبان‌گیری اطلاعات می‌باشد. هر ارگان یا سازمانی نیاز دارد تدابیری را برای زمان از‌ دست دادن اطلاعات و داده‌ها، اتخاذ نمایند. از دست رفتن اطلاعات ممکن است به دلیل خراب شدن یا دزدیده شدن وسایل فردی از قبیل موبایل، لپ‌تاپ و‌… باشد. سازمان‌ها به دلیل…

آشنایی با فرآیندهای پشتیبانی

پشتیبانی

فرآیندهای پشتیبانی شبکه حوادث در هر لحظه ممکن است در سازمان، شرکت و یا ارگان شما اتفاق بیافتد؛ ولی نکته مهم پیش‌بینی، مدیریت و برطرف کردن آنهاست. این وظیفه بر عهده متخصصان بخش IT شرکت است. پس از بروز مسئله، اولین قدم شناسایی و ثبت آن است. در گام بعد، گزارش آن به بخش IT…