پیشبینی بازار فناوری اطلاعات ایران در سال جدید میلادی

رشد سالیانه بازار فناوری اطلاعات ایران

به گفته مهندس هاکوپیان، بازار فناوری اطلاعات ایران و به‌ویژه خدمات فناوری اطلاعات در سال جدید میلادی به‌واسطه افزایش دسترسی مردم به اینترنت رشد قابل‌توجهی خواهدداشت. پیشبینی بازار فناوری اطلاعات ایران در سال جدید میلادی، قطعا یکی از موارد کلیدی ایست که هر شرکت می بایست انجام دهد. مهندس سروژ هاکوپیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت پویه‌گام،…