گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت

گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت

گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت

کارگاه آموزشی تصویر بزرگ امنیت  V1.0 Security Big Picture™  از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ آذر ماه با همکاری شرکت سماتک برگزار شد.

تصویر بزرگ امنیت، به مدیران ارشد سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقشه راه مناسب را برای توسعه امنیت سازمان خود ترسیم کنند. رئیس هیئت مدیره پویه‌گام «سروژ هاکوپیان» در این مورد توضیح داد: «تصویر بزرگ امنیت، مدلی است برای شناسایی نیازهای امنیتی به‌ صورت یکپارچه که ماژول‌های مورد نیاز را تعیین می‌کند و با اولویت‌بندی ماژول را  برای آن کسب ‌و کار تعیین می‌کند و برنامه رسیدن به هدف مورد نظر را  ارائه می‌دهد. این مدل، تصویر بزرگ امنیت اطلاعات و نقشه راه سازمان در توسعه امنیت را برای مدیران ترسیم می‌کند. »

برای اطلاع بیشتر از زمان و برگزاری کارگاه‌های  V1.0 Security Big Picture™  و یا کارگاه‌های آموزشی دیگر به قسمت خدمات آموزشی وب سایت پویه‌گام مراجعه کنید.

گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام

گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت
آنی خاچکیان مدیر عامل شرکت پویه‌گام
گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام
گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام

big7

گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام
سروژ هاکوپیان(چپ) در حین برگزاری کارگاه تصویر بزرگ امنیت
گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام
گزارش تصویری کارگاه تصویر بزرگ امنیت پویه‌گام