انتقال برق

کارگاه آنلاین مطالعه موردی برای پست انتقال برق

تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری
در فیلم این کارگاه به روش تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری زیرساخت های صنعتی نگاهی نو ارایه شده است، به نحوی که تصمیمات برای پایدارتر شدن و به حداقل رساندن ریسک¬ها و خسارات امنیت سایبری با دید کل نگر ممکن گردد. در این رویکرد از استادنداردهای زیر استفاده شده است:

 1. خانواده ISO27000
 2. ISO20000-ITIL
 3. خانواده ISA/IEC 62443
 4. چارچوب BABOK (ابزار های اولویت دهی)
 5. چارچوب PMBOK
 6. مدل بلوغ CMMI

نکات موثر در انتخاب این روش به شرح زیر است:

 1. ارتقاء تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی
 2. ارزیابی ریسک، تدوین فرایندهای مدیریت ریسک
 3. تعریف و اجرای سازوکارهای ارتقاء امنیت زیرساخت‌ صنعتی
 4. اهمیت عملکرد بی‌وقفه این زیرساخت‌ها
 5. مفروضات غلطی نظیر ایزوله بودن زیرساخت‌های صنعتی از شبکه‌ها
 6. هزینه ریسک در یک زیرساخت صنعتی می‌تواند صدها برابر بیش از هزینه‌ی تأسیس زیرساخت مشابه باشد.
 7. هزینه‌ی کاهش ریسک می تواند یک دهم هزینه‌ی تأسیس آن باشد.

ارائه‌کننده:

مهندس آنی خاچکیان – مدیرعامل شرکت پویه‌گام

مهندس سروژ هاکوپیان – مدیر تکنولوژی و رئیس هئیت‌مدیره شرکت پویه‌گام