مزایای پیاده سازی ISO 27001

مزایای پیاده سازی ISMS

مزایای پیاده سازی ISO 27001

مزایای پیاده سازی ISMS در سازمانتان چیست؟

 

مزایای پیاده سازی ISMS شنیده اید، اما دقیقا نمی دانید چه مزایایی می تواند برای سازمان شما داشته باشد، در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت در سازمانتان بگویم.

 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مناسب کدام شرکتها است؟

  • مناسب تمام شرکت‌ها بدون درنظر گرفتن اینکه از کامپیوترهای Stand-alone استفاده میکنند و یا از شبکه‌های کامپیوتری پیچیده
  • تنها محدود به اطلاعات دیجیتالی نیست و قابل استفاده در تمام بخش‌ها و کسب و کارها است
  • مرتبط با امنیت هر نوع اطلاعاتی است شامل اطلاعات دست نویس، پرینت، الکترونیکی، ایمیل و یا حتی شفاهی
 • ملاحظات مهم

با اینکه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات المان‌های زیادی از تکنولوژی را در خود دارد و نیاز به همکاری بخش فناوری اطلاعات دارد، ولی مدیریت و حمایت پیاده‌سازی آن باید از سمت مدیریت ارشد ارائه شود. از طراحی و برنامه ریزی آن تا نظارت و بهبود آن باید طبق نظارت و حمایت مدیریت ارشد باشد.

بسیار مهم است که بدانیم برای اینکه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات اثر گذار باشد و باعث پیشرفت سازمان شود، باید توسط کسب و کار سازمان و برای کسب و کار سازمان ایجاد شود. این به آن معنا نیست که از کمک بیرونی استفاده نشود، بالعکس کمک بیرونی یقینا نیاز خواهد بود. در واقع این به آن معناست که ریسک‌ها و کنترل‌های شناسایی شده و همچنین پالیسی‌ها، فرآیندها و Workflowهای نوشته شده برای ISMS، باید مستقیما از ذینفعان سازمان ورودی بگیرد. در صورتی که این کار از ابتدا صورت نپذیرد، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایجاد شده با فرهنگ سازمان سازگار نخواهد بود و کارکنان آن‌را قبول نخواهند کرد.

در بسیاری از سازمان‌ها، فرآیند پیاده‌سازی ISMS شامل تغییراتی در کل سازمان خواهد بود. این امر نیازمند مدیریت تغییر خواهد بود و بسیار مهم است که علاوه بر مدیران و مشاوران، تمام ذینفعان داخلی نیز درگیر طراحی و پیاده‌سازی ISMS باشند.

 • مزایای پیاده سازی ISMS چیست؟

  • به مدیریت اطلاعات در همه اشکال (کاغذی، دیجیتالی، سری، ابری و …) کمک می‌کند
  • به سازمان کمک می‌کند تا در برابر ریسک‌های تکنولوژیک و دیگر تهدیدات معمول مانند فرآیندهای ناکارآمد و پرسنل ناآگاه امن شود
  • شاید از مهمترین مزایای پیاده سازی ISMS در کشف هزینه‌های اضافی برای لایه‌های مختلف تکنولوژی که ممکن است اثر بخش هم نباشند را بر اساس روش آنالیز و ارزیابی ریسک کاهش میدهد
  • مدام در حال سازگاری با تغییرات داخلی و خارجی است تا ریسک تهدیدات بالقوه را کاهش دهد
  • از همراستا بودن امنیت اطلاعات با کسب و کار سازمان اطمینان حاصل می‌کند تا فرهنگ سازمانی افزایش یابد و فرآیندها کارآمدتر شوند
  • بهبود مستمر، ممیزی داخلی و راهکارهای اصلاحی باعث می‌شوند کنترل‌ها به روز باقی بمانند و به خوبی کار کنند
  • افزایش اعتبار سازمانی با توجه به شناخته شده بودن گواهینامه سیستم مدیریت امنیت از مزایای پیاده سازی ISMS است.
 • سازمان چه سودی از آموزش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS خواهد برد؟

  • سازمان نیازمندی‌های داخلی برای پیاده‌سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را خواهد دانست
  • سازمان یک منبع داخلی خواهد داشت تا بر اساس ISO/IEC 27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را ارزیابی و بهبود بخشد
  • توانایی مدیریت و نظارت بر عملیات پیاده‌سازی و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را به سازمان می‌دهد
  • پیاده‌سازی و ممیزی موفق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان، باعث افزایش امنیت اطلاعات در سازمان و در نتیجه آن افزایش اعتبار سازمان خواهد شد
مزایای پیاده سازی ISMS
چرخه پیاده سازی ISMS