خدمات طراحی شبکه | شرکت پویه گام

خدمات طراحی شبکه

در سال‌های اخیر استفاده از خدمات فناوری اطلاعات یکی از نیازهای لاینفک اکثریت صنایع و کسب و کارها شده است. خدمات طراحی شبکه یکی از این خدمات است.

به مرور با توسعه و پیشرفت سیستم‌های فناوری اطلاعات و افزایش نیازمندی‌های صنایع سیستم‌های IT به مرور پیچیده‌تر شده‌اند و مدیریت آن‌ها نیازمند تخصص بیشتری است خدمات طراحی شبکه از این امر جدا نیست.

در حال حاضر وابستگی صنایع و کسب و کارهای مختلف به فناوری اطلاعات بسیار زیاد شده و همسو بودن فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است.

خدمات طراحی شبکه | شرکت پویه گام

شرکت پویه‌گام با دیدگاهی کل‌نگر (Holistic View) به سازمان‌ها و بخش فناوری اطلاعات سازمان این امکان را ایجاد می‌کند تا فناوری اطلاعات در راستای اهداف کسب و کار گام بردارد و توسعه یابد. پویه‌گام در طراحی شبکه کامپیوتری صرفا با دید تکنولوژی به مسئله نگاه نمی‌کند، بلکه نقش فرآیندها و افراد را هم در طراحی شبکه درنظر می‌گیرد. همچنین برای فراهم کردن امکان توسعه در آینده و کاهش محدویت در تامین تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه، طراحی به صورت مستقل از برند تجهیزات (Brandless) صورت می‌گیرد.

جهت Cost-Effective بودن محصول نهایی لازم است ویژگی‌های افزونگی، توسعه‌پذیری، دسترس‌پذیری، یکپارچگی و امنیت را در خدمات طراحی شبکه درنظر گرفت. این نکته حائز اهمیت است که تخصص ما شخصی‌سازی (Customize) محصول متناسب با ابعاد سازمان، سرویس‌های مورد نیاز، کسب و کار سازمان و میزان بودجه تخصیص داده شده است. با توجه به عدم همسویی برخی از این ویژگی‌های در ارائه خدمات طراحی شبکه با درنظر گرفتن وزن شاخص‌های هر ویژگی (Trade-off) متناسب با نیازسنجی صورت گرفته در طراحی باید به یک طرح بهینه دست پیدا کرد. در طراحی پسیو شبکه، طراحی اکتیو و امکان توسعه در آینده را باید درنظر گرفت و با طراحی Bradnless می‌توان امکان تغییر در وضعیت شبکه را با کمترین هزینه تامین کرد.

پویه‌گام در طراحی شبکه‌های کامپیوتری از استانداردهای TIA-942، TIA-606، BICSI، PMBoK، BABoK و Cisco-SAFE استفاده می‌کند. جهت ارائه بهترین خدمات به مشتری پیش از شروع طراحی شبکه، ابتدا فاز شناخت و نیازسنجی انجام می‌پذیرد. در این فاز با شناخت کسب و کار کارفرما و نوع خدمات مدنظر کارفرما، نیازها شناسایی و استخراج می‌شوند. در گام بعدی متناسب با نیازهای شناسایی شده و با درنظر گرفتن استانداردها طراحی شبکه صورت می‌پذیرد.

اگر دوست دارید بیشتر در خصوص نحوه طراحی شبکه در شرکت پویه گام بدونید حتما به این قسمت راه حل های شرکت پویه گام سر بزنید.