Network Planning

طراحی شبکه

Network Planning

طراحی شبکه

راه حل ها

زیرساختی بی‌نقص برای رشد یکپارچه شما

طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری Network Planning

حتماً زیر ساخت شبکه های کامپیوتری شما هم مثل اکثر سازمان‌ها با چشم اندازی از تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در آینده روبرو است. تشخیص این تغییرات نیاز به تجربه کافی و دید جامع از موقعیت واقعی فناوری اطلاعات سازمان شما دارد. ما در پویه‌گام در کنار پروژه های طراحی شبکه و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری Network Planning شما هستیم.

متدولوژی طراحی شبکه و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری در پویه‌گام با فاز شناخت شروع می‌شود. سپس نیازسنجی‌های اولیه سازمان سنجیده می‌شود و در انتها استانداردسازی مسیر صورت می­‌گیرد و براساس خروجی­‌های بدست آمده طرح شبکه مورد نیاز همراه با هزینه‌های مربوط برای اجرای آن به مدیریت ارائه می شود.

پویه گام با داشتن سابقه طولانی در طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری یکی از نام های شناخته شده حوزه فناوری اطلاعات می باشد.

استفاده از سیتم کابل کشی ساخت یافته یا Structured Cabling در طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری

در این سیستم به دلیل رعایت استانداردها و اجرای کابل‌کشی بر طبق اصول و روشهای تعیین شده از سوی سازمان‌های استانداردسازی فناوری اطلاعات، نیازی به ایجاد تغییرات مداوم در ساختار کابل‌کشی نمی‌باشد و این امر موجب می شود تا سیستم ثابت مانده و پایداری آن در طی زمان حفظ گردد.

۱۰۰% از شرکت ها و سازمان‌هایی که شبکه‌های کابلی قدیمی دارند و از شبکه کامپیوتری غیر اصولی و غیر یکپارچه برخوردار هستند در آینده نه چندان دور با هزینه های سنگین برای بروز رسانی شبکه کامپیوتری خود روبرو خواهند شد!

۴۵% مدیران سازمانها از اینکه با یک کارمند IT قرار داد پشتیبانی شبکه امضا کرده اند پشیمان هستند.

۲۵ % از شرکت‌هایی  ITکه خدمات شبکه‌ های کامپیوتری ارائه می‌دهند به دلیل ضعف در تشخیص اولویت‌های کسب و کار و زیرساخت سازمان در ارائه خدمات با خطا و هزینه‌های پیش بینی نشده روبرو می‌شوند.

ما معتقدیم طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری هر سازمان متفاوت از سازمان های دیگر است.

با سفارشی سازی و نگاهی به آینده می توان از هزینه های اضافی طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری در آینده کاست!

طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری
شبکه خود را برای نیازهای فردا

ارائه خدمات کامل Cabling

خدمات طراحی شبکه پویه‌گام

ارائه خدمات کامل WIFI

خدمات طراحی شبکه پویه‌گام

پیروی از چهارچوب Cisco Safe دراجرا

لوگو سیسکو

فرا تر از شبکه