Network Planning

طراحی شبکه

Network Planning

طراحی شبکه

راه حل ها

زیرساختی بی‌نقص، برای رشد یکپارچه شما

طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری Network Planning

حتماً زیرساخت شبکه‌های کامپیوتری شما هم مثل اکثر سازمان‌ها با چشم‌اندازی از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در آینده روبرو است. تشخیص این تغییرات نیاز به تجربه کافی و دید جامع از موقعیت واقعی فناوری اطلاعات سازمان شما دارد.

ما در شرکت پویه‌گام در کنار پروژه‌های طراحی شبکه و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری Network Planning شما هستیم.
متدولوژی طراحی شبکه و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری در شرکت پویه‌گام با فاز شناخت، شروع می‌شود. سپس نیازسنجی‌های اولیۀ سازمان آغاز می‌شود و در انتها استانداردسازی مسیر صورت می¬‌گیرد و براساس خروجی¬‌های بدست آمده ، طرح شبکه مورد نیاز همراه با هزینه‌های مربوط برای اجرای آن به مدیریت ارائه می‌شود.
شرکت پویه‌گام با داشتن سابقۀ طولانی در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری یکی از نام‌های شناخته شده در حوزه فناوری اطلاعات است.
استفاده از سیستم کابل‌کشی ساخته شده یا Structured Cabling در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری:
در این سیستم به دلیل رعایت استانداردها و اجرای کابل‌کشی برطبق اصول و روش‌های تعیین شده از سوی سازمان‌های استانداردسازی فناوری اطلاعات، نیازی به ایجاد تغییرات مداوم در ساختار کابل‌کشی نیست و این امر موجب می‌شود تا سیستم ثابت مانده و پایداری آن، در طی زمان حفظ گردد.
۱۰۰% از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شبکه‌های کابلی قدیمی دارند و از شبکه کامپیوتری غیراصولی و غیریکپارچه برخوردار هستند در آینده نه چندان دور با هزینه‌های سنگین برای به‌روزرسانی شبکه کامپیوتری خود روبرو خواهند شد!
۴۵% مدیران سازمان‌ها از اینکه با یک کارمند IT قرارداد پشتیبانی شبکه امضا کرده‌اند، پشیمان هستند.
۲۵ % از شرکت‌هایی ITکه خدمات شبکه‌های کامپیوتری را ارائه می‌دهند، به دلیل ضعف در تشخیص اولویت‌های کسب و کار و زیرساخت سازمان در ارائه خدمات با خطا و هزینه‌های پیش‌بینی نشده، روبرو می‌شوند.
ما معتقدیم طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری هر سازمان متفاوت از سازمان‌های دیگر است.
با سفارشی‌سازی و نگاهی به آینده می‌توان از هزینه‌های اضافی طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری در آینده کاست!

طراحی و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری
شبکه خود را برای نیازهای فردا
side
line

ارائه خدمات کامل Cabling

خدمات طراحی شبکه پویه‌گام

ارائه خدمات کامل WIFI

خدمات طراحی شبکه پویه‌گام

پیروی از چهارچوب Cisco Safe دراجرا

لوگو سیسکو

فرا تر از شبکه