Ethernet-Network(تکنولوژی Ethernet)

تکنولوژی Ethernet

تکنولوژی Ethernet

به شبکه ای که از ارتباط چند کامپیوتر به وسیله کابل و یک سوییچ تشکیل می شود lan می گویند. تکنولوژی ارتباط دهنده این شبکه Ethernet نام دارد . اگرچه در زمان قدیم تکنولوژی های دیگری مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروزه تکنولوژی مورد استفاده Ethernet می باشد. در این ویدیو به بررسی این تکنولوژی وساختار آن می پردازیم. این تکنولوژی در سال ۱۹۹۷ توسط IEEE استاندارد شد . نام ابتدایی آن که توسط شرکت های DEC  و Intel و Xerox ایجاد شد DIX بود که IEEE بعدا نام آن را به Ethernet تغییر داد. بعد ها Ethernet II به وجود آمد که فیلد های DSAP و SSAP در فریم ارسالی اضافه گردید. نسل بعدی  Ethernet همراه با Snap header بود که در آن فیلد های Type و OUI اضافه گردید.