فضای مجازی و تهدیدات امنیتی آن

Pooye Content CST 14011231 00 01 min

  “تهدید امنیت سایبری به هرگونه حمله مخرب احتمالی اشاره دارد که به دنبال دسترسی غیرقانونی به داده ها، اختلال در عملیات دیجیتال یا آسیب رساندن به اطلاعات است.”   متخصصان امنیت سایبری به طور مداوم از سیستم های کامپیوتری در برابر انواع مختلف تهدیدات سایبری دفاع می کنند. حملات سایبری هر روز به مشاغل…