پنج نکته برای همکاری با غول‌های جهانی

پنج نکته برای همکاری با غول‌های جهانی آنی خاچکیان

به گفته مدیرعامل شرکت پویه‌گام، اگر شرکت‌های ایرانی به‌دنبال همکاری مشترک با غول‌های جهانی هستند باید پنج نکته در نظر داشته‌باشند که توجه به فرهنگ سازمانی و تاریخچه شرکت خارجی ازجمله آنهاست. پنج نکته برای همکاری با غول‌های جهانی، غول هایی که احتمال دارد پس از لغو تحریم ها به سمت بازار ایران سرازیر شوند….