افزایش امنیت سایبری در صنایع نفت و گاز ایران

سکوی نفتی ایرانی

شرکت پویه‌گام به‌عنوان اولین ارائه‌دهنده سیستم مرکز عملیات امنیت بر اساس مدل دلویت (Deloitte) در ایران، در باره امنیت سایبری شرکت های فعال در صنایع نفتی و گازی ایران می گوید. “با گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، میزان وابستگی صنایع نفت و گاز به زیرساخت های فناوری اطلاعات افزایش یافته است. با افزایش وابستگی تولیدات…