کارشناس فروش آگهی تبلیغاتی

Pooye Br Recruitment Site 00 min

شرکت پویه‌گام، مجری و پشتیبان سایت وینش به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود جهت فروش تبلیغات داخل سایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق مشارکت سازمان‌های فرهنگی، انتشاراتی، کتابفروشی‌ها و سایر کسب و کارهای متعهد به امور فرهنگی و آموزشی به دنبال جذب کارشناس فروش آگهی تبلیغاتی برای سایت وینش می‌باشد شرایط احراز: کارشناسی کلی رشته‌ها:…