BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

هر کسب‌وکاری برای موفقیت نیاز به استراتژی* خاص دارد. اگر می‌خواهید کسب‌وکار خود را تحلیل کنید و آنرا ارتقا دهید و کسب‌وکار رقیب خود را آنالیز کنید. می‌توانید از استانداردها و استراتژی تحلیل BABOK ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار) استفاده کنید. در این مقاله با استاندارد BABOK آشنا می شوید و در می‌یابید BABOK چیست.

BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

BABOK  چیست ؟

BABOK (Business Analysis Body of Knowledg)) یا ( بدنۀ دانش تحلیل کسب و کار) استانداردی است برای تجزیه و تحلیل کسب وکار.

چهاردلیل برای استفاده از BABOK

1. (بدنۀ دانش تحلیل کسب و کار) BABOK برای تحلیل‌گران کسب و کار با تجربه مانند یک آینه است.

زمانی که شما BABOK را می‌خوانید، می‌توانید مبحث‌های آن را مستقیما به کارهای روزمرۀ خود ربط دهید. تا بدانید BABOK چیست.
شما با استفاده از استاندارد BABOK می‌توانید یک کسب وکار را تحلیل کنید و این تحلیل می‌تواند خروجی‌های حیاتی برای کسب وکار شما داشته باشد.
به عنوان مثال، مدیر فروش شما از مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات می‌خواهد تا راه‌حلی جامع برای مدیریت ارتباط با اطلاعات مشتریان شرکت بیاید تا بتواند آن را به تحلیل‌گر کسب وکار (کسی که می‌داند BABOK چیست) تحویل دهد.
حالا تحلیل‌گر اطلاعات زیر را استخراج می‌کند.

 • برنامه ریزی و مدیریت در کسب و کار
 • تعیین اهداف استخراجی از کسب و کار
 • اعتبار­سنجی نیاز­های یک کسب و کار و پروژه های درحال اجرا
 • ارائه راه حل مناسب برای رفع نیاز­ها
 • ارائه زمان بندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 • مستند سازی

و صد البته طی مراحل بالا ، تحلیل‌گر کسب‌وکار نیاز دارد با تمام ذینفعان همکاری کند و به آنها بگوید BABOK چیست؛ و نیازهای آنها را مدیریت کند و پروسه و هدف را دنبال کند. انواع ذینفعان:
تحلیل‌گر کسب وکار ( Business Analyst)
کارشناس دامنۀ موضوع ماده ( Domain Subject Matter Expert)
موضوع پیاده‌سازی ( Implementation Subject)
کارشناس مواد ( Matter Expert)
مشتری / کاربر ( Customer/User)
پشتیبانی عملیاتی ( Operational Support)
مدیر پروژه ( Project Manager)
تنظیم‌کننده ( Regulator)
تامین‌کننده ( Supplier)
تضمین کیفیت (تستر) ( Quality Assurance (Tester)
حامی مالی ( Sponsor)

در صورتی که BABOK (بدنۀ دانش تحلیل کسب‌وکار) به درستی پیاده‌سازی شود، ریسک شکست در کسب‌وکار به مقدار چشم‌گیری کم می‌شود.
شما وقتی BABOK را مطالعه می‌کنید؛ مانند یک آینه کارهای روزانه شما را بازتاب می‌دهد و نیازهای شما را برطرف می‌کنند.

2.BABOK (بدنۀ دانش تحلیل کسب و کار ) به شما لیستی از تکنیک‌های مختلف می‌دهد.

در BABOK (بدنه دانش تحلیل کسب وکار) برای هر زمینه دانشی یک راه حل و تکنیک ارائه می‌دهد و با آنها در قسمت زیر می‌توانید آشنا شوید.
قبل از آن با knowledge areas آشنا می‌شوید. (این کار کمک بزرگی می‌کند؛ تا متوجه شوید، BABOK چیست و چه فوایدی دارد.)

BABOK چیست
BA PLANNING & MONITORING
برنامه ریزی و نظارت بر BA
BABOK چیست
REQUIREMENTS LIFECYCLE MANAGEMENT
الزامات مدیریتLIFECYCLE
بدنه دانش تحلیل کسب و کار
STRATEGY ANALYSIS
تجزیه و تحلیل استراتژی
تحلیل کسب و کار
ELICITATION & COLLABORATION
استنباط و همکاری
بدنه دانش تحلیل کسب و کار
REQUIREMENTS ANALYSIS & DESIGN DEFINITION
تجزیه و تحلیل نیازها و معنی طراحی
تحلیل کسب و کار
SOLUTION EVALUATION
ارزیابی راه حل

 

 

این تکنیک‌های زیر هر کدام در قسمتی از knowledge areas هستند. تا آگاهی کامل را داشته باشید و بدانید  BABOK چیست.

مقبولیت و ارزیابی شاخص‌ها (Acceptance and evaluation criteria)تعریف شرایط لازم برای تحقق و تایید راه‌حل منتخب توسط گروه‌های کلیدی ذینفع. از این تکنینک در تخصیص منابع و مناقصه‌های تجاری استفاده می‌شود.

 1. 1. تعیین بنچمارک (Benchmarking) تعیین استانداردی از وضعیت عملکرد سازمان در مقایسه با شرکت‌های مشابه.
  2. طوفان فکری (brain storm) استخراج ایده‌های نو در بازۀ کوتاه زمانی توسط گروهی از افراد.
  3. تحلیل قوانین تجاری (analyzing business rules) تعریف قواعد و اصولی که بر فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.
  4. گردآوری و مستندسازی داده (data collection and documentation) مستندسازی داده‌ها و تعاریف عبارات کلیدی مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری سازمان.
  5. دیاگرام‌های جریان داده (Data flow diagrams and data documentation) مصورسازی جریان ورود، پردازش، نگهداری، و خروج داده از سازمان.
  6. مدل‌سازی داده‌ها (diligent data) توصیف فرضیات مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری، روابط بین این فرضیات، و اطلاعات مرتبط با آنها.
  7. تحلیل تصمیمات(decision analysis)  تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت، چالش‌ها و شرایط پیچیده.
  8. تحلیل مستندات (document analysis) مطالعه مستنداتی که تاکنون در خصوص مسائل مشابه گردآوری شده و ارزیابی راه‌حل‌های اتخاذ شده به‌منظور مقایسه راه‌حل‌های موجود و راه‌حل‌های پیشین.
  9. تخمین  (estimate) پیش‌بینی هزینه‌ها و منابع مورد نیاز برای تحقق هدف مورد نظر.
  10. تشکیل کارگروه‌‌های هدفمند (establishing task forces) تشکیل جلساتی مجزا به ‌منظور یادگیری سازمانی و آشنایی با نظرات فردی درباره فرصت‌های پیش‌رو.
  11. تجزیه و تحلیل کاربردی (applied analysis) تجزیه فرآیندها و واحدهای بزرگ به المان‌های کوچکتر و ارزیابی مستقل المان‌ها.
  12. آنالیز(interface analysis) Interface  تحلیل رابطه علت و معلولی بین راه‌حل منتخب و چالش شناسایی شده.
  13. مصاحبه (interview) کسب اطلاعات از فرد یا افراد صاحب اطلاعات مرتبط با حوزۀ مورد بررسی و مستندسازی پاسخ‌ها.
  14. فرآیند یادگیری سازمانی(organizational learning process)  مطالعه مستندات و گزارش‌های گذشته، به ‌منظور یادگیری از فرصت‌ها و تجربیات مشابه.
  15. شاخص‌های کلیدی عملکرد (key performance indicators) ارزیابی عملکرد راه‌حل منتخب.
  16. تحلیل منابع غیرکاربردی (non-functional resource analysis) توصیف عملکرد مشخصات کاربردی و مورد نیاز یک سیستم و حذف مشخصات غیرضروری.
  17. مدل‌سازی سازمان (organization modeling) توصیف روابط، مسئولیت‌ها، و ساختارهای گزارش‌دهی به‌منظور همسو سازی ساختار با اهداف سازمانی.
  18. ردیابی مشکل (problem tracking) ردیابی، مدیریت، و رفع نواقص، مشکلات و ریسک‌ها از طریق فعالیت‌های تحلیل سازمان.
  19. مدلسازی فرآیند (modeling process) درک بهتر نقش‌ وظایف درون بخش‌های سازمان.
  20. تهیه نمونه اولیه (prepare prototype) توصیف رابطه‌های کاربری سازمان و یکپارچه‌سازی اطلاعات حاصل از کانال‌های مختلف.
  21. آنالیز ریسک (risk analysis) شناسایی و مدیریت حوزه‌های تاثیرگذار و غیر قطعی بر سازمان و راه‌حل منتخب.
  22. آنالیز ریشه‌یابی (rooting analysis) ریشه‌یابی علل اصلی مسئله.
  23. سناریورها و مطالعات موردی (scenarios and case studies) کسب اطلاعات از نحوۀ تعامل اهداف، نقش‌ها، و سازمان با یکدیگر.
  24. مدل‌سازی قلمرو (territory modeling) تعیین قلمرو تحلیل و محدوده راه‌حل.
  25. دیاگرام‌های توالی (sequence diagrams) مدلسازی منطق توالی سناریوها، با استفاده از نمایش جریان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان.
  26. نمودار حالات (state diagrams) نمایش چگونگی تغییر رفتار بخش‌ها در صورت بروز رویدادهای مختلف.
  27. تحقیقات ساختار یافته (structured research) بررسی و تحقیق به‌منظور جذب، بازبینی و اعتبارسنجی منابع.
  28. پرسش‌نامه و نظرسنجی (questionnaire and surveys) کسب اطلاعات از تعداد زیادی از افراد در بازۀ زمانی نسبتا کوتاه.
  29. آنالیز(SWOT analysis) SWOT  ابزاری قدرتمند و پرسرعت برای بررسی وضعیت فعلی سازمان تحت شرایط تغییر.
  30. نیازمندی‌های کاربر (user requirements) ارائه توصیفاتی کوتاه درباره مزایای خروجی راه‌حل از منظر کارکردهای مورد نیاز کاربر.
  31. ارزیابی خریدار (buyer assessment) ارزیابی توانمندی خریدار بالقوه در برآورده کردن تعهدات مربوط به خدمت یا محصول.
  برای اطلاعات جامع و کامل‌تر می‌توانید از PDF زیر استفاده نمایید.

  بخواهیم رو راست باشیم من هم بر همه این‌ها مسلط نیستم .پس یادگیری تکنیک‌های تحلیل کسب وکار به شما کمک بزرگی می‌کند.

3. BABOK (بدنه دانش تحلیل کسب و کار ) توسط تحلیل‌گران کسب و کار ساخته شده و توسط همین افراد به روزرسانی می‌شود.

BABOK تحلیل کسب وکار به روز و مهم دنیا را دنبال می‌کند .
شما به عنوان یک تحلیل‌گر کسب‌و‌کار تیترهای زیر برای شما مهم است :

پرسپکتیو های استاندارد BABOK
استاندارد BABOK به شما کمک می کند از ۵ پرسپکتیو مختف به کسب و کار خود نگاه کنید

4. آزمون CBAP را بدهید

ما همه مزایای داشتن یک مدرک حرفه‌ای را می‌دانیم مانند مدارکی که IIBA در سایت خود گفته است:

 • شناخت خود و اعتماد به نفس
 • درآمد بالا تر و حقوق بیشتر
 • فرصتی برای توسعه حرفه ای
 • به رزومه خود ارزش بیشتری می بخشید

به غیر از این موارد، آشنا شدن با سوالات، طرز یادگیری، آشنا شدن با تکنیک‌ها و استانداردها ، قدرت انتخاب در موارد سخت، یادگیری موارد جدید و تجربه شرکت در آزمون به شما کمک بزرگی می‌کند و از تجربه‌هایی که کسب کردید ، می‌توانید استفاده کنید. درست است که شاید زمان زیادی برای یادگیری و آزمون این مدرک گرفته شود اما دانش و تجربه‌ای که شما کسب می‌کنید خیلی ارزشمند است و فراموش نشدنی است !!

تمام توضیح های فوق به شما کمک می کند تا بدانید BABOK چیست؟

2 دیدگاه در نوشته “BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

امکان درج دیدگاه وجود ندارد.