BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

هر کسب و کاری برای موفقیت نیاز به استراتژی* خاص دارد.اگر می خواهید کسب کار خود را تحلیل کنید و آنرا ارتقا دهید و کسب و کار رقیب خود را آنالیز کنید. میتوانید از استاندارد ها و استراتژی تحلیل BABOK ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار )استفاده کنید. در این مقاله با استاندارد BABOK آشنا می شوید و در می یابید BABOK چیست.

(*استراتژی: به برنامه هایی منظم که هدفی مشخص را برای رسیدن به موفقیت دنبال می کنند را می گویند.)

BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

BABOK  چیست ؟

(BABOK (Business Analysis Body of Knowledge یا ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار ) استانداردی است برای تجزیه و تحلیل کسب و کار.

۴دلیل برای استفاده از BABOK

۱- ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار ) BABOK برای تحلیلگران کسب و کار با تجربه مانند یک آینه است

زمانی که شما BABOK را می خوانید،میتوانید مبحث های آن را مستقیما به کار های روزمره خود ربط دهید.تا بدانید BABOK  چیست.

شما با استفاده از استاندارد BABOK  میتوانید یک کسب و کار را تحلیل کنید و این تحلیل می تواند خروجی های حیاتی برای کسب و کار شما داشته باشد.

به عنوان مثال مدیر فروش شما از مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات می خواهد تا راه حلی جامع برای مدیریت ارتباط با اطلاعات مشتریان شرکت بیابد تا بتواند آن را به تحلیل گر کسب و کار (کسی که میداند BABOK  چیست)تحویل دهد.

حالا تحلیل‌گر اطلاعات زیر را استخراج می کند.

 • برنامه ریزی و مدیریت در کسب و کار
 • تعیین اهداف استخراجی از کسب و کار
 • اعتبار­سنجی نیاز­های یک کسب و کار و پروژه های درحال اجرا
 • ارائه راه حل مناسب برای رفع نیاز­ها
 • ارائه زمان بندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده
 • مستند سازی

و صد البته طی مراحل بالا تحلیل گر کسب و کار نیاز دارد با تمام ذینفع ها همکاری کند و به آنها بگوید BABOK  چیست و . نیاز های آن ها را مدیریت کند و پروسه و هدف را دنبال کند. انواع ذینفع ها:

تحلیلگر کسب و کار ( Business Analyst)

دامنه موضوع ماده کارشناس ( Domain Subject Matter Expert)

موضوع پیاده سازی ( Implementation Subject)

کارشناس مواد ( Matter Expert)

مشتری / کاربر ( Customer/User)

پشتیبانی عملیاتی ( Operational Support)

مدیر پروژه ( Project Manager)

تنظیم کننده ( Regulator)

تامین کننده ( Supplier)

تضمین کیفیت (تستر) ( Quality Assurance (Tester))

حامی مالی ( Sponsor)

 

در صورتی که BABOK ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار )  به درستی پیاده‌سازی شود، ریسک شکست در کسب و کار به مقدار چشم گیری کم می شود.

شما وقتی BABOK را مطالعه می کنید مانند یک آینه کار های روزانه شما را بازتاب می کند و نیاز های شما را برطرف می کنند.

۲- BABOK ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار ) به شما لیستی از تکنیک های مختلف می دهد.

در BABOK( بدنه دانش تحلیل کسب و کار )برای هر زمینه دانشی یک راه حل و تکنیک ارائه می دهد و با آن ها در قسمت زیر می توانید اشنا شوید.

قبل از آن با knowledge areas آشنا می شوید. (این کار کمک بزرگی میکند BABOK  چیست و چه فوایدی دارد.)

BABOK چیست
BA PLANNING & MONITORING
برنامه ریزی و نظارت بر BA
BABOK چیست
REQUIREMENTS LIFECYCLE MANAGEMENT
الزامات مدیریتLIFECYCLE
بدنه دانش تحلیل کسب و کار
STRATEGY ANALYSIS
تجزیه و تحلیل استراتژی
تحلیل کسب و کار
ELICITATION & COLLABORATION
استنباط و همکاری
بدنه دانش تحلیل کسب و کار
REQUIREMENTS ANALYSIS & DESIGN DEFINITION
تجزیه و تحلیل نیازها و معنی طراحی
تحلیل کسب و کار
SOLUTION EVALUATION
ارزیابی راه حل

 

 

این تکنیک های زیر هر کدام در قسمتی از knowledge areas هستند. تا آگاهی کامل را داشته باشید و بدانید BABOK  چیست .

 1. مقبولیت و ارزیابی شاخص‌ها (Acceptance and evaluation criteria)تعریف شرایط لازم برای تحقق و تایید راه‌حل منتخب توسط گروه‌های کلیدی ذینفع. از این تکنینک در تخصیص منابع و مناقصه‌های تجاری استفاده می‌شود.

 2. تعیین بنچمارک (Benchmarking) تعیین استانداردی از وضعیت عملکرد سازمان در مقایسه با شرکت‌های مشابه.

 3. طوفان فکری (brain storm) استخراج ایده‌های نو در بازه کوتاه زمانی توسط گروهی از افراد.

 4. تحلیل قوانین تجاری (analyzing business rules) تعریف قواعد و اصولی که بر فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین عملکرد سازمانی تاثیر گذار است.

 5. گردآوری و مستند سازی داده (data collection and documentation) مستند سازی داده‌ها و تعاریف عبارات کلیدی مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری سازمان.

 6. دیاگرام‌های جریان داده (Data flow diagrams and data documentation) مصور سازی جریان ورود، پردازش، نگهداری، و خروج داده از سازمان.

 7. مدلسازی داده‌ها (diligent data) توصیف فرضیات مرتبط با دامنه فعالیت‌های تجاری، روابط بین این فرضیات، و اطلاعات مرتبط با آنها.

 8. تحلیل تصمیمات(decision analysis) تحلیل فرآیند تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت، چالش‌ها و شرایط پیچیده.

 9. تحلیل مستندات (document analysis) مطالعه مستنداتی که تا کنون در خصوص مسائل مشابه گردآوری شده و ارزیابی راه‌حل های اتخاذ شده به‌منظور مقایسه راه‌حل های موجود و راه‌حل های پیشین.

 10. تخمین (estimate) پیش‌بینی هزینه‌ها و منابع مورد نیاز برای تحقق هدف مورد نظر.

 11. تشکیل کارگروه‌‌های هدفمند (establishing task forces) تشکیل جلساتی مجزا به‌منظور یادگیری سازمانی و آشنایی با نظرات فردی درباره فرصتهای پیش‌رو.

 12. تجزیه و تحلیل کاربردی (applied analysis) تجزیه فرآیندها و واحدهای بزرگ به المان‌های کوچکتر و ارزیابی مستقل المان‌ها.

 13. آنالیز(interface analysis) Interface  تحلیل رابطه علت و معلولی بین راه‌حل منتخب و چالش شناسایی شده.

 14. مصاحبه (interview) کسب اطلاعات از فرد یا افراد صاحب اطلاعات مرتبط با حوزه مورد بررسی و مستندسازی پاسخ‌ها.

 15. فرآیند یادگیری سازمانی(organizational learning process) مطالعه مستندات و گزارش‌های گذشته، به‌منظور یادگیری از فرصت‌هاو تجربیات مشابه.

 16. شاخص‌های کلیدی عملکرد (key performance indicators) ارزیابی عملکرد راه‌حل منتخب.

 17. تحلیل منابع غیر کاربردی (non-functional resource analysis) توصیف عملکرد مشخصات کاربردی و مورد نیاز یک سیستم و حذف مشخصات غیر ضروری.

 18. مدلسازی سازمان (organization modeling) توصیف روابط، مسئولیت‌ها، و ساختارهای گزارش‌دهی به‌منظور همسو سازی ساختار با اهداف سازمانی.

 19. ردیابی مشکل (problem tracking) ردیابی، مدیریت، و رفع نواقص، مشکلات و ریسک‌ها از طریق فعالیت‌های تحلیل سازمان.

 20. مدلسازی فرآیند (modeling process) درک بهتر نقش‌ وظایف درون بخش‌های سازمان.

 21. تهیه نمونه اولیه (prepare prototype) توصیف رابط های کاربری سازمان و یکپارچه‌سازی اطلاعات حاصل از کانالهای مختلف.

 22. آنالیز ریسک (risk analysis) شناسایی و مدیریت حوزه‌های تاثیر گذار و غیر قطعی بر سازمان و راه‌حل منتخب.

 23. آنالیز ریشه‌یابی (rooting analysis) ریشه‌یابی علل اصلی مسئله.

 24. سناریورها و مطالعات موردی (scenarios and case studies) کسب اطلاعات از نحوه تعامل اهداف، نقش‌ها، و سازمان با یکدیگر.

 25. مدلسازی قلمرو (territory modeling) تعیین قلمرو تحلیل و محدوده راه‌حل.

 26. دیاگرام‌های توالی (sequence diagrams) مدلسازی منطق توالی سناریوها، با استفاده از نمایش جریان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان.

 27. نمودار حالات (state diagrams) نمایش چگونگی تغییر رفتار بخشها در صورت بروز رویدادهای مختلف.

 28. تحقیقات ساختار یافته (structured research) بررسی و تحقیق به‌منظور جذب، بازبینی و اعتبارسنجی منابع.

 29. پرسشنامه و نظرسنجی (questionnaire and surveys) کسب اطلاعات از تعداد زیادی از افراد در بازه زمانی نسبتا کوتاه.

 30. آنالیز(SWOT analysis) SWOT ابزاری قدرتمند و پرسرعت برای بررسی وضعیت فعلی سازمان تحت شرایط تغییر.

 31. نیازمندی‌های کاربر (user requirements ) ارائه توصیفاتی کوتاه درباره مزایای خروجی راه‌حل از منظر کارکردهای مورد نیاز کاربر.

 32. ارزیابی خریدار (buyer assessment) ارزیابی توانمندی خریدار بالقوه در برآورده کردن تعهدات مربوط به خدمت یا محصول. 

برای اطلاعات جامع و کامل تر می توانید از PDF زیر استفاده نمایید.

Knowledge Areas vs Techniques Matrix

 بخواهیم رو راست باشیم من هم بر همه این ها مسلط نیستم .پس یادگیری تکنیک های تحلیل کسب و کار به شما کمک بزرگی میکند.

۳- BABOK  ( بدنه دانش تحلیل کسب و کار )  توسط تحلیلگران کسب و کار ساخته شده و توسط همین افراد به روز رسانی می شود.

BABOK تحلیل کسب و کار به روز و مهم دنیا را دنبال می کندو شما به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار  تیتر های زیر برای شما مهم می باشد.

پرسپکتیو های استاندارد BABOK
استاندارد BABOK به شما کمک می کند از ۵ پرسپکتیو مختف به کسب و کار خود نگاه کنید

۴- آزمون CBAP را بدهید

ما همه مزایای داشتن یک مدرک حرفه ای را می دانیم مانند مدارکی که IIBA در سایت خود گفته است.

 • شناخت خود و اعتماد به نفس
 • درآمد بالا تر و حقوق بیشتر
 • فرصتی برای توسعه حرفه ای
 • به رزومه خود ارزش بیشتری می بخشید

به غیر از این موارد، آشنا شدن با سوالات ، طرز یادگیری ، آشنا شدن با تکنیک ها و استاندارد ها ، قدرت انتخاب در موارد سخت ، یاد گیری موارد جدید و تجربه شرکت در آزمون به شما کمک بزرگی می کند و از طریق تجربه هایی که کسب کردید می توانید استفاده کنید. درست است که شاد زمان زیادی برای یاد گیری و آزمون این مدرک گرفته شود اما دانش و تجربه ای که شما کسب می کنید خیلی ارزشمند است و فراموش نشدنی است !!

تمام توضیح های فوق به شما کمک می کند تا بدانید BABOK  چیست

یک دیدگاه در نوشته “BABOK چیست و ۴ دلیل قانع کننده برای استفاده از BABOK

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *