smartGoal min

۱۰ گام انتخاب اهداف SMART

smartGoal min
اهداف

۱۰ گام انتخاب اهداف SMART

انتخاب صحیح اهداف تاثیر‌گذار توسط رهبران به منظور هدایت تیم و سازمان شما بسیار مهم است. هدف‌گذاری نامناسب، سازمان را به مسیر اشتباهی سوق خواهد داد.

در این مقاله به ده گام پیشنهادی برای انتخاب اهداف SMART اشاره می‌شود.

1. اولین گام تفکیک میان Aim و Goal و  Target است . Aim و Goal مرتبط با آرزوهای شما هستند، در صورتی که Objective ها با برنامه عملیاتی شما در ارتباط هستند , میزان Objective  هایی که برای موفقیت نیاز دارید را باید انتخاب کنید.
2. SMART مخفف کلمات دقیق، قابل اندازه‌گیری، دسترس‌پذیر، واقع‌گرایانه و زمان‌بندی شده است.
3. ترتیب کلمات فوق کاربردی نیست. برای نوشتن objective بهترین ترتیب M-A/R-S-T می‌باشد.
4. قابلیت اندازه‌گیری مهم‌ترین نکته است  به کمک این ویژگی می‌توانید برای رسیدن به اهدافتان شواهد محکم ارائه کنید.
5. دسترس‌پذیری به قابلیت اندازه‌گیری مرتبط است. معمولا شروع کاری که از ابتدا مشخص است  انجام آن،  ممکن نیست یا کاری که نمی‌توان معین کرد کی به هدف رسیده است، اشتباه است.
 چگونه می‌توان به قابل دستیابی بودن اهداف پی برد؟
 • حصول اطمینان از قابلیت اندازه‌گیری هدف
 • انجام موفقیت‌آمیز آن کار توسط دیگران در گذشته
 • امکان‌پذیری تئوری هدف
 •  امکان دستیابی به منابع موثق و یا شانس واقعی دستیابی به آن‌ها
 • ارزیابی محدودیت‌ها
6. قابل دستیابی بودن اهداف به معنای واقع‌گرایانه بودن آن نیست. همچنین واقع‌گرایانه نبودن هدف به معنای غیر قابل دستیابی بودن آن است. لازم است بدانید:
 • چه کسی قرار است آن کار را انجام دهد؟
 • آیا این افراد توانایی انجام کار به نحو احسنت را دارند؟
 • منبع مالی انجام کار از کجا تامین خواهد شد؟
 • چه کسی توانایی به عهده گرفتن این کار را خواهد داشت؟
واقع‌گرایانه بودن اهداف در مورد منابع انسانی، زمان، پشتیبانی مالی و فرصت‌ها است.

7. دلیل اصلی دسترس‌پذیر بودن ولی واقع‌گرایانه نبودن اهداف این است که آن هدف اولویت بالایی ندارد. معمولا انجام مواردی دیگر اولویت اصلی جهت رسیدن به موفقیت است. در این صورت نیاز است چندین هدف طبقه‌بندی شده تدوین شوند.

8. شما خواهید فهمید اهدافتان جزئیات کافی را دارند اگر:
 • تمام ذینفعان می‌دانند که رسیدن به هدف شامل آن‌ها نیز هست.
 • تمام ذینفعان اهداف را درک می‌کنند.
 • اهداف شما قابل فهم برای عام هستند.
 • تمام شرایط خودتان را شرح داده‌اید.
 • فقط از زبان مناسب استفاده کرده‌اید.
9. زمان‌بندی به معنای تعیین ضرب العجل (Deadline) است. حداقل باید یک مورد Deadline داشته باشید. در غیر این صورت اهداف شما قابل اندازه‌گیری نخواهد بود Deadline شما باید واقع‌گرایانه باشد وگرنه هدف قابل دست‌یابی نیست. زمان‌بندی باید قابل‌ اندازه‌گیری، واقع‌گرایانه و دقیق باشد. بدون داشتن این ویژگی‌ها اهداف شما اولویت بالایی ندارند.
10. این فعالیت‌ها ارزشمند هستند با انجام این فعالیت‌ها متوجه می‌شوید که کارتان را به خوبی انجام داده‌اید و بقیه هم متوجه زحماتتان خواهند شد.