پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین

پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین

پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کارآفرین

با عنوان «توسعه کارآفرینی زنان» با بهره‌گیری از تجارب انجمن زنان کارآفرین

سیزدهمین همایش ملی انجمن زنان کارآفرین با عنوان «توسعه کارآفرینی زنان» با بهره‌گیری از تجارب انجمن زنان کارآفرین، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۹۵ در مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم (ص) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. شرکت پویه‌گام مفتخر است که به عنوان حامی رسمی این همایش انتخاب شده است. انجمن زنان کارآفرین با اتکا به ۱۲ سال تجربه در زمینه ترویج و توسعه کارآفرینی زنان به ویژه تقویت الگوی نقش کارآفرینان، سیزدهمین همایش سالانه خود را به توسعه کارآفرینی زنان در ایران با تأکید بر اکوسیستم کارآفرینی، اختصاص داده است. به این منظور انجمن فرصت‌ها و چالش‌ها و راهکارها را در ۵ حوزه محیط زیست، صنعت و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع دستی و گردشگری و کارآفرینی اجتماعی به اتفاق زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین و مسئولین مرتبط در حوزه مورد بررسی قرار داد.

برای اطلاع از دیگر اخبار و مقالات شرکت پویه‌گام، به قسمت اخبار و مقالات وب سایت مراجعه کنید.

پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین
پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین
پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین
پویه‌گام حامی رسمی سیزدهمین همایش ملی زنان کار آفرین