پیوستن به ما

پیوستن به ما

درباره ما/پیوستن به ما

پیوستن به ما

به تیم پویه‌گام ملحق شوید!

آنی خاچکیان مدیرعامل شرکت پویه‌گام:

“بزرگترین سرمایه شرکت پویه‌گام نیروی انسانی تمام وقت و پاره وقت آن است که در ایجاد ساختار‌های سرویس دهی و گردآوری دانش مربوط به آن فعال هستند، در حقیقت پویه‌گام با استاندارد سازی زمینه های کاری خود به توانمند سازی پرسنل داخلی و فرهنگ سازی در بازار می پردازد،این فرایند ها تضمین کننده کیفیت خدمات شرکت پویه‌گام هستند”
“فعالیت زیادی روی تیم محور بودن شرکت انجام شده است، در واقع سعی کردهایم که تیم فنی و تخصصی شرکت را به گونه‌ای آرایش دهیم که بتواند در عین زنده بودن و پویایی، فرآیندهای حل مسئله را با سرعت و دقت کافی پیش ببرد.”

سروژ هاکوپیان رئیس هیت مدیره پویه‌گام:

“آموزش در محیط کار انجام می‌شود. در هنگام اجرای پروژه حتما افرادی از آن سازمان به ما ملحق می‌شوند و در حین کار آموزش‌های مختلف را می‌بینند”

side

مشاغل مورد نیاز ما

line

رزومه شما محشر است؟

ما خوشحال میشویم بیشتر در مورد افرادی که می توانند برای کسب و کار ما ارزش بیافرینند بشنویم، اگر شما دوست دارید قسمتی از داستان موفقیت تیم پویه باشید، به پیوست رزومه کاری خودتون نامه ای را بفرستید که در آن مشخص می کنید چه چیزی به تیم ما اضافه می کنید.

bell
side