گام های پیاده سازی ITIL

گام های پیاده سازی ITIL

 گام های پیاده سازی ITIL  قبل از خواند ۷ گام برای پیاده سازی موفق ITIL در سازمانتان اگر آشنایی کمی در خصوص ITIL  دارید پیشنهاد می کنم این مقاله را که در خصوص مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است را بخوانید تا بیشتر با این راه حل آشنا بشید. ITIL مسئله‌ای در حوزه فناوری اطلاعات است…