کارشناس واحد بازاریابی

استخدام بازاریاب شرکت پویه‌گام

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تماس حاصل نمایند، یا رزومه خود را به آدرس  resume_jobs@pooyeco.netارسال نمایند. مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در یک رزومه گنجانده شود عبارت است از: • مشخصات فردی و شناسنامه‌ای بیان مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی، سن، نشانی، تلفن تماس، آدرس ایمیل، وضعیت…

کارشناس واحد اداری

استخدام کارشناس واحد اداری شرکت پویه‌گام

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تماس حاصل نمایند، یا رزومه خود را به آدرس  resume_jobs@pooyeco.netارسال نمایند. مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در یک رزومه گنجانده شود عبارت است از: • مشخصات فردی و شناسنامه‌ای بیان مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی، سن، نشانی، تلفن تماس، آدرس ایمیل، وضعیت…

کارشناس واحد فنی

استخدام واحد فنی شرکت پویه‌گام

برای استخدام در بخش فنی شبکه و امنیت شبکه در شرکت پویه گام به فردی با یک یا چند تخصص زیر نیاز است  آشنایی با دوره های مایکروسافت آشنایی با دوره های سیسکو  آشنایی با مفاهیم روتینگ و سوئیچینگ شبکه  آشنایی با مفاهیم امنیت شبکه و تست نفوذ و ارزیابی آسیب پذیری  با مهارت های…

کارشناس واحد مالی

استخدام کارشناس مالی شرکت پویه‌گام

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تماس حاصل نمایند، یا رزومه خود را به آدرس  resume_jobs@pooyeco.netارسال نمایند. مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در یک رزومه گنجانده شود عبارت است از: • مشخصات فردی و شناسنامه‌ای بیان مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی، سن، نشانی، تلفن تماس، آدرس ایمیل، وضعیت…

مسئول دفتر

استخدام مسئول دفتر شرکت پویه‌گام

تحصیلات: رشته‌های اقتصاد، مدیریت عمومی، مهندسی صنایع، ارتباطات یا جامعه شناسی  حوزه کاری: مالی، اداری و حسابداری مدیریت شرح شغل و مسئولیت‌ها: مسئول دفتر  پویه‌گام فردی است که مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیران و کارکنان با مشتریان داخلی و بیرونی شرکت را بر عهده دارد.   حوزه کاری: دستیاری برای برنامه‌ریزی و استراژی‌گذاری دستیاری برای تهیه گزارشات…

پشتیبان شبکه

استخدام پشتیبان شبکه شرکت پویه‌گام

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۴۶۷۰۵۳ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تماس حاصل نمایند، یا رزومه خود را به آدرس  resume_jobs@pooyeco.netارسال نمایند. مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در یک رزومه گنجانده شود عبارت است از: • مشخصات فردی و شناسنامه‌ای بیان مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی، سن، نشانی، تلفن تماس، آدرس ایمیل، وضعیت…