English

آموزش (Training):

شرکت پویه‌گام معتقد است زمانی پروژه‌ها به نتایج مطلوب خواهند رسید که کارفرمایان آمادگی پذیرش واقعیت‌های پروژه را داشته باشند. بنابراین در حین و پس از اجرای پروژه‌ها آگاهی رسانی‌هایی را در خصوص نیازمندی‌ها و وضعیت پروژه ارائه می‌کند. هم‌چنین به منظور پایداری نتایج مطلوب پروژه‌ها آموزش‌هایی را در راستای توانمندسازی نیروی کارفرما بر اساس مدل‌های انسانی و فرآیندی ارائه می‌کند. به این ترتیب نه تنها از استقرار پروژه مطمئن می‌شود بلکه از تداوم حیات پروژه پس از استقرار نیز مطمئن می‌گردد.

هم‌چنین شرکت پویه‌گام مفتخر است اعلام کند در راستای فرهنگسازی و ایجاد بسته مناسب جهت اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و امنیت، تجربیات خود را در پروژه‌های مختلف در این زمینه‌ها، در قالب کارگاه‌های آموزشی و دوره‌ای ارائه کند.