English

مرکز کنترل و مدیریت شبکه (NOC):

آپلود عکس

پس از اجرای هر پروژه­ای، ضمانت استمرار اطمینان از عملکرد و بازده سیستم در مقوله نگهداری و پشتیبانی از سامانه و زیرسامانه­های آن تعریف خواهد شد. سازمان میبایست با استفاده از تیم NOC و کمک تیم پشتیبان مجری  به­صورت همزمان به عملیات پشتیبانی و نگهداری سیستم شبکه راهاندازی شده بپردازند تا در نهایت بعد از مدت زمانی معلوم، وظایف پشتیبانی فنی به تیم NOCمحول گردد و مجری مسئول امور سلامت و ضمانت تجهیزات می­گردد. بازدیدهای دوره­ای و عملیات نگهداری پیش­گیرانه در این فاز نیز ادامه دارد.

مرکز کنترل و مدیریت شبکه یک واحد سازمانی متشکل از نیروی انسانی، ابزارهای نرمافزاری و سخت­افزاری و نیز مجموعه­ای از فرآیندهای تعریف شده جهت کنترل و مدیریت کلیه بخش­های یک شبکه از ایستگاههای کاری تا سرورها و دیگر تجهیزات است.

 

به­طور کلی وظایف مرکز کنترل و مدیریت شبکه عبارتند از:

 • عملیات پایش و مدیریت روزمره کلیه تجهیزات شبکه
 • پایش و رفع اشکالات بوجود آمده در شبکه و اطمینان از عملکرد بدون وقفه شبکه
 • ثبت کلیه وقایع از قبیل تغییرات پیکربندی­ها، اختلالات به وجود آمده، وضعیت کارکرد شبکه و شکایت­های کاربران
 • مطلع شدن از مشکلات احتمالی قبل از وقوع آن و یا قبل از اختلال در کار کاربران
 •  

  ایجاد چنین مرکزی با خرید و نصب چند نرم­افزار و سختافزار به تنهایی ممکن نیست. برای داشتن مرکز کنترل مدیریت شبکه، علاوه بر ابزار، به طراحی و تعریف فرآیندهای مربوط بهاین مرکز نیاز میباشد. بیشتر ابزار مورد استفاده در مرکز کنترل و مدیریت شبکه، ابزاری هستند که در خود سیستمعامل و یا تجهیزات وجود دارند (مانند:SNMP, Syslog , Trace, Ping )که استفاده از این ابزارهای ساده و یا ابزارهای پیشرفته دیگر مانند SolarWinds می­تواند در مدیریت و عملکرد بهتر شبکه بسیار مفید باشد.

  شرکت پویهگام با تکیه بر تجارب و توانمندی نیروهای آموزش دیده و زبده خود و با سابقه ارائه سرویس NOC به سازمان­های بزرگ آماده ارائه خدمات مشاوره و پیادهسازی در زمینه­های زیر میباشد:

 • طراحی ساختار و زیرساخت­های موردنیاز مرکز کنترل و مدیریت شبکه
 • طراحی ساختار سازمانی مرکز کنترل و مدیریت شبکه
 • آموزش و آگاهی­رسانی تیم مرکز کنترل و مدیریت شبکه
 • پیاده­سازی و عملیاتی­سازی مرکز کنترل و مدیریت شبکه
 • ممیزی و تحلیل کارآیی مرکز کنترل و مدیریت شبکه
 •